چهارشنبه 2 خرداد 1403

تاریخچه

انجمن ملی صنفی کارفرمائی تولید کنندگان مقاطع برنجی در تاریخ  ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ در قالب تشکل مردم نهاد ( NGO ) تاسیس و شروع به فعالیت نمود. سالانه یک مجمع عمومی رسمی با ارائه گزارش عملکرد و دو گردهمایی عمومی برگزار مینماید. اعضا انجمن تا کنون ۳ هیات مدیره را انتخاب نموده است. از عمده فعالیت های این انجمن تاکنون:

  1. ایجاد کمیته های بازرگانی – ارتباطات و تخصصی
  2. دو گروه مشاوره های – حقوقی – IT کاملا حرفه ای
  3. تشکیل دوره های آموزشی مهارتی در سطح مدیران

تمامی حقوق برای وبسایت انجمن محفوظ میباشد