شنبه 26 خرداد 1403

هیات موسس

اعضای هیأت موسس انجمن صنفی کارفرمایی مقاطع برنجی ایران:

  1. آقای علی هوشمند
  2. آقای سیاوش قشونی
  3. آقای امیربهمن خالدی
  4. آقای مجید سیفان
  5. آقای نادر حیرتی
  6. آقای مهندس احمد ناصری
  7. آقای حسین سیفان پور

تمامی حقوق برای وبسایت انجمن محفوظ میباشد