کارخانه شمش و روی دارزین

کارخانه شمش و روی دارزین مورد تایید نهادهای تصمیم‌گیر است

/post-70

فرماندار بم گفت: مطالعات علمی، زیرساختی و اجرای طرح کارخانه شمش و روی دارزین درست و مورد تایید نهادهای تصمیم‌گیر قرار گرفته است.