کاربرد ضایعات برنجی

ضایعات برنجی در چه صنایعی کاربرد دارند؟

/post-81

آیا می‌دانید ضایعات برنجی بعد از بازیافت، در چه صنایعی می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند؟!