پنل خورشیدی

دو برابر شدن مصرف روی، مس و آلومینیوم در بخش انرژی خورشیدی

/post-83

براساس تحقیقی که اخیرا منتشر شده است، مصرف روی، مس و آلومینیوم در بخش انرژی خورشیدی، تا سال 2040 میلادی، دو برابر خواهد شد.