پخش بخار روی

هنر تقطیر روی برای تولید برنج

/post-46

آیا می‌دانید هنر و روش تقطیر روی برای تولید فلز برنج از چه زمانی و توسط چه کسی ابداع شد؟!