واحد فرآوری سرب و روی

راه‌اندازی واحد فرآوری سرب و روی در اسفراین

/post-49

رئیس نظام مهندسی معادن خراسان شمالی، راه‌اندازی واحد فرآوری سرب و روی در شهرستان اسفراین را راهی برای ایجاد اشتغال پایدار توسط این مواد معدنی عنوان کرد.