مهره های مسی بومی

تاریخچه دقیقی از آغاز کاربرد مس بومی

/post-96

آیا با تاریخچه مس بومی، فلزی که امروزه به حیاتی‌ترین فلز مورد نیاز بشر تبدیل شده است، آشنایی دارید؟ آیا می‌دانید، این گمان وجود دارد که ذوب مس، از اواخر 6 تا اوایل 5 هزاره قبل از میلاد، در بالکان و شاید ایران، انجام می‌شد؟