منابع معدنی افغانستان

جنگ چین و هند بر سر ذخایر منابع معدنی افغانستان

/post-74

اگرچه امریکایی‌ها و اروپایی‌ها از افغانستان خارج شده‌اند، اما اکنون دیپلمات‌های کشورهای همسایه در تلاش برای گسترش نفوذ در افغانستان هستند. با این حال وزیر امور خارجه آمریکا به دهلی نو سفر کرده تا با گسترش حضور پکن در آنجا مقابله کند.