معدن آلبلاغ اسفراین

معدن آلبلاغ اسفراین منبعی غنی از سرب و روی

/post-54

مدیر امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: پیش‌بینی می‌شود ذخایر خوبی از ماده معدنی سرب و روی در معدن آلبلاغ اسفراین وجود داشته باشد.


معدن آلبلاغ اسفراین منبعی غنی از سرب و روی

/post-53

مدیر امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: پیش‌بینی می‌شود ذخایر خوبی از ماده معدنی سرب و روی در معدن آلبلاغ اسفراین وجود داشته باشد.