مس تصفیه شده

رشد قابل‌ توجه تولید مس جهانی

/post-50

براساس گزارش‌های منتشر شده میزان تولید زنجیره مس جهانی، طی چهار ماهه نخست سال 2021، با بیش از 4 درصد افزایش از مرز 6.8 میلیون تن عبور کرد.