مدیریت پسماند معادن و صنایع معدنی

ارائه مدل نوین مدیریت پسماند در معادن و صنایع معدنی

/post-67

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو گفت: یک گروه پژوهشی دانشگاهی طی قراردادی با ایمیدرو، پس از بررسی واحدهای HSEE شرکت‌های تابعه این سازمان، مدل نوینی از مدیریت پسماند در معادن و صنایع معدنی ارائه کردند.