فرآیند ساخت برنج

آغاز ساخت تعمدی و تخصصی برنج در ماقبل تاریخ

/post-97

آیا می‌دانید در دوران ماقبل تاریخ چه کسی و در کجا روش ساخت آلیاژ برنج را کشف کرده است؟