فرآوری سرب و روی

کارخانه شمش و روی دارزین مورد تایید نهادهای تصمیم‌گیر است

/post-70

فرماندار بم گفت: مطالعات علمی، زیرساختی و اجرای طرح کارخانه شمش و روی دارزین درست و مورد تایید نهادهای تصمیم‌گیر قرار گرفته است.


معدن آلبلاغ اسفراین منبعی غنی از سرب و روی

/post-54

مدیر امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: پیش‌بینی می‌شود ذخایر خوبی از ماده معدنی سرب و روی در معدن آلبلاغ اسفراین وجود داشته باشد.


معدن آلبلاغ اسفراین منبعی غنی از سرب و روی

/post-53

مدیر امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: پیش‌بینی می‌شود ذخایر خوبی از ماده معدنی سرب و روی در معدن آلبلاغ اسفراین وجود داشته باشد.