عصر برنز

ظهور آلیاژهای مختلف در عصر برنز

/post-90

در عصر برنز، آلیاژهای حاوی روی، آلیاژهای مشابه مفرغ‌های امروزی و برنج، در حال ظهور بودند و تولید معادن در این عصر، رکوردهای قابل توجهی داشته است.


محتوا و کیفیت متفاوت آلیاژ برنج در گذشته

/post-47

در هزاره‌های قبل از میلاد، فرآیند ساخت برنج از اصول مشخصی طبعیت نمی‌کرده است، به همین علت، اقلام برنجی کشف شده، حاوی عناصر و خلوص بسیار متفاوتی هستند.