صنعت روی ایران

صنعت روی کشور در لبه پرتگاه

/post-27

صنعت روی کشور طی سال‌ها، چالش‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است اما در سال 1399، مشکلات بیش از پیش، جان این صنعت را نشانه گرفت.