صدور مجوز برای تولید برق

شرکت‌های معدنی در انتظار مجوز بیش از ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق

/post-34

شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی، با راهبری ایمیدرو در آستانه دریافت مجوز ایجاد بیش از ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق هستند.