صادارات صنایع معدنی

صادرات محصولات معدنی به ارزش ۱٫۳ میلیارد دلار

/post-65

براساس گزارشات رسمی منتشر شده، میزان صادرات محصولات زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور، طی خرداد ماه 1400، به حدود 1.3 میلیارد دلار رسیده است.