شناسایی فلز برنج از مس

چند راهکار ساده برای شناسایی فلز برنج از مس

/post-13

رنگ برنج و مس، به حدی متفاوت است که تشخیص آنها به راحتی انجام می‌گیرد. اما در برخی از موارد، ممکن است تشخیص و افتراق آنها از یکدیگر مشکل شود. به همین علت ما در این مقاله و در این راستا، نکاتی را عنوان خواهیم کرد.