شرکت آلومینای ایران

رشد تولید شمش آلومینیوم طی سال جاری

/post-38

براساس گزارش‌های منتشر شده، طی سه ماهه نخست سال جاری میزان تولید شمش آلومینیوم کشور حدود 30 درصد افزایش یافته است.