سومریان

سومریان و کلدانی‌ها پایه‌گذاران صنعت مس

/post-87

انسان‌های اولیه سومری‌ و کلدانی‌، مس را برای اولین‌بار به عنوان اولین فلز غیرگرانبها بکار گرفتند و مهارت شگفت‌آوری در ساخت مس پیدا کردند...