سنگ معدنی سولفید روی

تاریخچه تولید اکسید روی

/post-98

علت تولید اکسید روی در تاریخ، آلیاژ برنج بوده است، چراکه برای تولید آن می‌بایست از اکسید روی استفاده می‌شد که در ادامه مقاله به شرح علت آن می‌پردازیم.