ذخایر مس

صدرنشینی به نام مس

/post-63

تقریبا تمام تحولات جهان امروز در زمینه پیشرفت‌های ارتباطی و تکنولوژیکی به نوعی به مصرف مس وابسته است. به همین دلیل، اغلب کارشناسان اعتقاد دارند که طی سال‌‌های آتی، بازارهای جهانی مس با ازدیاد تقاضا مواجه خواهند بود.