خوردگی حفره ای نوع 2

آیا آب نرم می‌تواند باعث خوردگی لوله مسی شود؟

/post-86

آیا می‌دانید آب نرم چه نوع آبی است؟ آیا می‌دانید این نوع آب می‌تواند باعث ایجاد خوردگی در لوله‌های مسی شود؟