خاک معدن انگوران

محرومیت تولیدکنندگان روی از فرصت‌های طلایی

/post-52

مدیر عامل شرکت امین صنعت پویا گفته است، صنعت روی کشور این پتانسیل را داشت که سهم قابل توجهی در به وجود آوردن ارزش افزوده بسیار بالا و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی داشته باشد اما متاسفانه این صنعت در حال پسرفت است و امکان صادرات و توسعه از تولیدکنندگان روی گرفته شده است.