تولید شمش آلومینیوم

رشد چشمگیر تولید غول‌های آلومینیوم کشور

/post-77

براساس گزارشات رسمی منتشر شده، میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی چهار ماهه نخست سال 1400 حدود 26.3 درصد افزایش یافت.


رشد تولید شمش آلومینیوم طی سال جاری

/post-38

براساس گزارش‌های منتشر شده، طی سه ماهه نخست سال جاری میزان تولید شمش آلومینیوم کشور حدود 30 درصد افزایش یافته است.