تولید آلومینیوم کشور

رشد چشمگیر تولید غول‌های آلومینیوم کشور

/post-77

براساس گزارشات رسمی منتشر شده، میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی چهار ماهه نخست سال 1400 حدود 26.3 درصد افزایش یافت.