اکتشاف مواد معدنی

رشد ۱۶ درصدی اکتشاف مواد معدنی

/post-22

معاون وزیر صنعت‏, معدن و تجارت از رشد ۱۶ درصدی اکتشاف مواد معدنی در برنامه ششم توسعه خبر داد.