الزامات صادرات مواد و محصولات معدنی

کاهش الزامات صادرات مواد و محصولات معدنی

/post-31

مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران از اصلاح و کاهش الزامات صادرات مواد و محصولات معدنی خبر داد.