اختراع چاپ در قرن 15

بررسی تحولات شگفت‌انگیز صنعت مس در قرون وسطی و فراتر از آن

/post-91

آیا می‌دانید اختراع چاپ در قرن 15 میلادی باعث افزایش تقاضای مس شد؟ آیا می‌دانید در قرون وسطا، مس کاربردهای شگفت‌آوری در دریاها پیدا کرد؟ آیا می‌دانید شهری در انگلستان، ذوب حدود 90 درصد از تولید جهانی مس را در قرن 18 به خود اختصاص داده بود؟ آیا می‌دانید تحولات عمده و مهم در صنعت مس، از ناحیه بیرمنگام (در انگلستان) ناشی شده است؟