آلیاژ برنج قرمز

کشف اولین نمونه از برنج قرمز در تاریخ

/post-48

آیا می‌دانید اولین نمونه کشف شده از آلیاژ برنج قرمز مربوط به چه دوران و چه سلسله‌ای است؟