آلیاژ برنج

آلیاژ برنج قلب تعاملات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

/post-95

آیا می‌دانید که آلیاژ برنج در گذشته، قلب تعاملات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بوده است؟ آیا می‌دانید چرا در بین گذشتگان، آلیاژ برنج بر آلیاژ برنز ارجحیت داشته است؟


بررسی تحولات عظیم آلیاژ برنج از آغاز انقلاب صنعتی تاکنون

/post-94

در این مقاله به شرح تحولات عظیم کاربرد آلیاژ برنج، از زمانیکه برای حل مشکل طول جغرافیایی دریانوردان، تا زمانیکه که به عنوان یک آلیاژ مهم در قرن 21، در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات و ارتباطات و غیره، بکار رفت، می‌پردازیم.


هفت واقعیت مهم درباره عنصر روی

/post-82

در این مقاله به بررسی خواص روی، عنصری که از سلامتی انسان تا ساخت آلیاژ برنج نقش دارد، می‌پردازیم.