شکایات و پیگیری

شما می توانید برای اعلام شکایات از کسب وکارهای اینترنتی عضو انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی شکایت خود را به همراه مستندات لازم از طریق پست الکترونیکی info[at]brassiran[dot]com برای انجمن ارسال کنید.
مستندات لازم است شامل اطلاعات مربوط به خرید محصول یا خدمات به همراه مستندات لازم به پرداخت باشد. در صورتی که در خصوص سرویس و یا محصول خریداری شده با کسب و کار مکاتبه انجام داده اید لطفا مکاتبات خود را نیز برای پیگیری به انجمن ارسال کنید.
درصورتی که شکایت شما قبل از مطرح شدن با انجمن در اتحادیه ثبت شده است. لطفا در ایمیل ارسالی به ثبت شکایت، تاریخ ثبت شکایت اشاره کنید.

پیشنهاد انجمن :

لطفا قبل از اعلام شکایت به انجمن و یا دیگر نهادها در خصوص مشکل خود با کسب و کار ارایه کننده خدمات صحبت کنید و فقط در صورتی شکایت خود را در انجمن یا دیگر نهادها ثبت کنید که از دریافت پاسخ ناامید شده اید.
همچنین توجه داشته باشید که نیازی به ثبت شکایت در بیش از یک سازمان ندارید. و از ثبت شکایت موازی در تمام پلتفرم های ثبت شکایت یا انجمن پرهیز کنید.