قیمت انجمن

نام تاریخ قیمت
سفاله 58 درصد خشک درجه یک سفاله 58 درصد خشک درجه یک 29 مهر 1400 158,000 تومان
سفاله نامرغوب سفاله نامرغوب 29 مهر 1400 152,100 تومان
سفاله نامرغوب نوع دوم سفاله نامرغوب نوع دوم 29 مهر 1400 148,100 تومان