غلامرضا ملاطاهری مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو اظهار داشت: ایمیدرو در سال ۱۳۹۸، طرح پژوهشی «ارزیابی، تحلیل و ارائه مدل مدیریت پسماند فعالیت‌ها و فرایندهای معادن و صنایع معدنی ایمیدرو و شرکت‌های تابعه» را با دانشگاه علم و صنعت به عنوان مشاور پژوهشی منعقد کرد.

وی افزود: از جمله دستاوردهای این پژوهش، ارائه روشی علمی و یکپارچه برای توسعه فعالیت‌های مدیریت اجرایی در سطح واحدها، امکان توسعه همگن و همسو در شرکت‌ها، امکان مقایسه بازخورد اقدامات انجام شده در واحدها با یک روش مشخص و نیز امکان بهنگام‌سازی فعالیت‌ها بود.

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با اشاره به جزئیات طرح پژوهشی مذکور، گفت: پس از بررسی وضعیت موجود سامانه مدیریت پسماند و فعالیت‌های اجرایی واحدهای تابعه، یک ساختار و رویه علمی واحد در این زمینه مبتنی بر ۴ راهنما و ۸ دستورالعمل تدوین شد.

ملاطاهری در پایان خاطرنشان کرد: «راهنماها» برای انتخاب ظروف پسماند، بازیافت، طبقه‌بندی و کدگذاری پسماندها و دفع نهایی آن‌ها و همچنین، «دستورالعمل‌ها» برای طبقه‌بندی پسماندها براساس مخاطرات زیست‌محیطی، جابجایی، کم‌خطرسازی، فروش، نحوه دپو، احداث و پایش محل‌های نگهداری، مکان‌یابی و پایش محل‌های دفن پسماندها و نیز دستورالعمل گزارش‌دهی فرایند مدیریت پسماند است.