دکتر اردشیر سعد محمدی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران، ضمن بیان جهش 118 درصدی سود فملی در سال 99، گفت:

"شرکت ملی صنایع مس ایران در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1399 مبلغ 1302 ریال به ازای هر سهم سود حسابرسی شده محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 118 درصدی رشد داشته است."

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در پایان سود خالص 12 ماهه شرکت اصلی را 26185 میلیارد تومان و سود تلفیقی هر سهم را 1309 ریال عنوان کرد.