معادن مس جهان از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه مارس ۲۰۲۱ میلادی، حدود پنج میلیون و ۱۱۱ هزار تن ماده معدنی تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی، چهار میلیون و ۹۲۷ هزار تن بود که حاکی از افزایش ۳٫۷ درصدی تولید است.

در این راستا از میزان فوق، دو میلیون و ۷۰۷ هزار و ۲۰۰ تن مربوط به قاره «آمریکا»، یک میلیون و ۱۰۱ هزار و ۳۰۰ تن «آسیا»، ۶۰۹ هزار و ۶۰۰ تن «آفریقا»، ۴۵۶ هزار و ۴۰۰ تن «اروپا» و ۲۳۶ هزار و ۵۰۰ تن مربوط به «اقیانوسیه» بود.

افزایش ۴٫۳ درصدی ظرفیت معادن مس

در همین مدت، ظرفیت معادن مس جهان به ۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی که ۶ میلیون و ۵۶ هزار تن بود، نشان از رشد ۴٫۳ درصدی دارد.

فعالان مس جهانی در سه ماهه ۲۰۲۱، حدود ۶ میلیون و ۹۴ هزار تن مس تصفیه شده تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی، پنج میلیون و ۸۶۱ هزار تن بود که افزایش حدود ۴ درصدی را تجربه کرد.

افزایش حدود ۲ درصدی ظرفیت تولید مس تصفیه شده

ظرفیت تولید کارخانه‌های مس تصفیه شده در جهان طی سه ماهه نخست ۲۰۲۱ میلادی، هفت میلیون و ۴۵۵ هزار تن بود. که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی به میزان هفت میلیون و ۳۱۰ هزار تن، حدود ۲ درصد افزایش یافت.