آقای میرابوطالب بدری اعلام کرده است، با توجه به پیامد‌های منفی مترتب بر پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیند صادرات برخی مواد و محصولات معدنی به شکل الزام به اخذ مجوز از دفتر صنایع معدنی (اخذ تیک صادرات) از سال ۱۳۹۷ و بنا به مصوبه ستاد تنظیم بازار که در عمل موجب طولانی شدن زمان و مسیر صادرات و همچنین تحمیل هزینه‌های سنگین دموراژ به صادرکنندگان شده بود، سازمان توسعه تجارت ایران، اصلاح این رویه را خواستار شد.

وی افزود، بر این اساس پیشنهاد حذف اخذ مجوز صادرات از دفتر صنایع معدنی ضمن رعایت کف عرضه در بورس کالا، مجوز صادرات در عمل از سوی سامانه جامع تجارت به گمرک ابلاغ می‌شود. مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی در ادامه گفت، بدین ترتیب با اجرایی شدن فرآیند پیشنهادی، مزیت‌هایی از جمله شفاف‌سازی و رفع ابهامات، تسریع فرآیند صادرات و جلوگیری از تحمیل هزینه اضافه به صادرکنندگان حاصل خواهد شد.

بدری گفت، در خصوص محصولات صادراتی که مستلزم رعایت کف عرضه در بورس هستند، اعم از محصولات عرضه شده در رینگ صادراتی و غیره؛ بورس کالا اطلاعات معاملات را به سامانه جامع تجارت ارسال و سامانه مجوز صادرات را به گمرک اعلام خواهد کرد.

گفتنی است تعیین میزان کف عرضه همچنان برعهده دفتر صنایع معدنی است و ارائه گزارش رعایت کف عرضه در بورس کالا و اعلام به گمرک از سوی بورس کالا صورت خواهد گرفت.