معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که، با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات، اکتشاف ذخایر مواد معدنی کشور در برنامه ششم توسعه، ۱۶ درصد از برنامه‌ریزی انجام شده فراتر رفت. 

آقای علیرضا شهیدی در ادامه افزود، با وجود همه محدودیت‌ها، میزان عملیات اکتشافی انجام شده در این سازمان در برنامه ششم توسعه بیش از ۴۹۰ هزار کیلومتر مربع بوده است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری ۴۲۵ هزار کیلومتر مربعی در این حوزه در برنامه ششم توسعه، اذعان داشت عملکرد به دست آمده ۱۶ درصد از برنامه جلوتر است، که بیانگر بهره‌وری مناسب از نظر تصمیم‌سازی‌های متمرکز، علمی و متناسب با منابع در اختیار بوده است.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود، این سازمان از آغاز تاسیس خود کشف ذخایر معدنی و بکارگیری روش‌های زمین‌شناسی در انجام این مطالعات را در دستور کار خود قرار داده است. وی در ادامه اظهار داشت که از سال ۱۳۷۷، طبق مصوبه شورای عالی اداری، وظیفه اکتشاف ذخایر معدنی به‌طور رسمی به این سازمان واگذار شد و اکنون در انجام فرآیند‌های نوین اکتشافی از جمله اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی، اکتشاف عمقی ذخایر پنهان، اکتشاف عناصر نادر خاکی، اکتشاف ذخایر استراتژیک و هیدروژئوشیمی پیشرو است.

شهیدی همچنین گفته است که، تنوع ساختار‌های زمین‌شناسی و وجود خاستگاه مواد معدنی مختلف در گستره ایران زمین به عنوان یکی از موهبت‌ها و مزیت‌های کشور است که این گوناگونی، خود نشانی از وجود بستری مناسب برای مطالعات و سرمایه‌گذاری‌های گوناگون در بخش زیرساخت و معدن کشور است.

وی با بیان اینکه ایران دارای ۶۸ نوع مواد معدنی است، افزود، ذخایر اثبات شده سنگ آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان) و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است، همچنین کشور دارای ۱۱ میلیون تن روی (چهار درصد از ذخایر جهانی) است.

افزایش ذخایر اثبات شده معادن ایران به ۱۰۰ میلیارد تن

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفته است که، کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت اول اکتشافی کشور در گستره‌ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع انتظار می‌رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد.

وی تصریح‌کرد، از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می‌آید.

براساس این گزارش، وظیفه اصلی این سازمان، تولید اطلاعات ملی (اطلاعات پایه زمین‌شناسی، اکتشافی، عمرانی، مخاطرات طبیعی و زیرساختی) است این وظیفه از دیدگاه داده‌ای و اطلاعاتی در سه حوزه تولید داده، پردازش و فرآوری داده و نگهداری، انتشار و استانداردسازی داده خلاصه شده است، همچنین ساختار این فعالیت‌ها با در نظر گرفتن وظایف بخش‌های فنی مانند زمین‌شناسی و اکتشاف (تولیدکنندگان داده)، ژئومتیکس و آزمایشگاه و پایگاه داده علوم‌زمین طراحی و راهبری شده است.

فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در دو حوزه «تولید ثروت از راه تولید اطلاعات پایه و کشف ذخایر جدید معدنی» و «حفظ و نگهداشت ثروت از راه منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین‌شناختی» که هر دو نقش به‌سزایی در تولید ناخالص ملی و داخلی دارند، تقسیم می‌شود.

این سازمان با انجام مطالعات زمین شناسی و اکتشافی به عنوان وظیفه حاکمیتی دولت در گستره ایران زمین در عمل با ایجاد ارزش افزوده، با کشف ذخایر فلزی و غیرفلزی برای کشور ثروت تولید می‌کند و سبب ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی پایدار بخش خصوصی می‌شود.