عضویت


کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

  1. تابعیت ایران
  2. شاغل در حرفه یا صنعت تولید مقاطع برنجی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل پروانه بهره برداری ، گواهی فعالیت صنعتی یا گواهی کسب صنفی
  3. ارائه مدارک معتبر مبنی بر کارفرما بودن مطابق قانون کار
  4. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی
  5. پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب


تعرفه عضویت:

این تعرفه به صورت سالیانه از طرف انجمن تعیین می شود و برای اعضای انجمن می باشد.

افرادی که تمایل دارند از امکانات وب سایت انجمن مانند دسترسی به آخرین قیمت های انجمن و اطلاعیه ها بهره مند می توانند در وب سایت به صورت افراد آزاد ثبت نام کنند و پس از واریز وجه به صورت سالیانه از این امکانات استفاده نمایند. 


هیچ فیلدی ایجاد نشده.