اهداف

  1. ایجاد یکپارچگی عملکرد تجاری در سطح کلان
  2.  ایجاد شفاف سازی و حذف دلالی گری در زنجیره تامین
  3.  آرشیوسازی و استفاده از تجربیات موجود و افزایش سطح دانش فنی اعضا
  4.  برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی فنی و تخصصی جهت ارتقاع کیفی و کمی محصولات اعضا
  5.  تسهیل شرکت اعضا در نمایشگاه های داخلی و  خارجی
  6.  یاری جهت تهیه و تامین ماشین آلات آزمایشگاهی و خطوط تولید